یا علی گفتیم و عشق آغاز شد 
 
شهر ما اهواز فراز و نشیب های مختلفی را در دوره های مختلف پشت سر گذاشته است و با همه خاطرات تلخ و شیرینی که در این دیار رقم خورده همچنان همدلی و یکصدایی و دلبستگی مردمانش برقرار است.
هنوز خاطرات دفاع از کیان ایران و ایرانی، کیان باورها و ارزشهای دینی و کیان همبستگی و پیشرفت فرزندانش دردل مردم این مرز و بوم زنده است.
شهر تجلی گاه این همدلی ها و همزبانی هاست و یکسال گذشته شاهد خوبی  برای به تصویر کشیدن عزم و اراده مردم و مسئولان در مسیر پیشرفت و توسعه و عبور از مشکلات است.
با همین باور آستین بالا زده ایم تا از این پس بهانه ای برای گفتگو و تبادل نظر داشته باشیم. هم پلی برای ارتباط بهتر مسئولان شهر با شهروندان  باشیم و هم از آینده سخن بگوییم و روزهای خوبی که می تواند در انتظار شهرمان باشد.
این یک واقعیت است که شهری آباد نخواهد شد مگرآنکه شهروندانش بخواهند و مسئولانش عزم و اراده پیشه کنند و مفهوم مشارکت را محقق سازند.
شهر بستر زندگی همه شهروندان است و با مشارکت و حضور فعال آنهاست که می توان زیبایی، پاکیزگی، عمران و آبادانی آن را تضمین کرد.
«پژواک شهر» بهانه ای است برای اینکه دست به دست هم دهیم و برای ساختن شهر به هم کمک کنیم.
 «پژواک شهر» محصول تلاش و هنر جمعی از فرزندان شما در شهرداری اهواز است که دغدغه آینده شهر در سر دارند و برای زندگی بهتر امروزش کوشش می کنند.
دست یکایک شما را به همکاری می فشاریم و نظرات، دیدگاهها و انتقادات شما را به دیده منت می گذاریم و قطعا در ادامه این مسیر به آن نیازمندیم.
امیدواریم با یاری خداوند بزرگ و همکاری وهمراهی شما بتوانیم قدمی برای اعتلای نام ایران عزیز و پیشرفت و آبادانی شهرمان اهواز برداریم.

 

 
فرزین حاتمی

حاتمي